Hai Musa, Uruskanlah fulan itu

Dahulu kala, di zaman Nabi Musa ada seorang lelaki meninggal dunia. Dia sangat fasik, hingga tak seorang pun penduduk kampung yang sudi menguburkan jenazahnya. Bahkan, jenazahnya diseret kemudian dibuang ke tempat kotoran unta.

Lalu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, 

"Hai Musa, ada seorang lelaki di kampung fulan meninggal. Jenazahnya dibuang di tempat kotoran unta. Dia adalah sebahagian daripada kekasihKu. Orang kampung tidak ada yang bersedia mengurusnya, maka uruslah. Segeralah engkau berangkat ke kampung fulan. Mandikan, kafan, solat jenazahnya, dan kuburkanlah jenazahnya”.


Setelah mendapat wahyu, Nabi Musa segera berangkat. Kepada penduduk kampung, Nabi Musa menanyakan perilaku seharian si mayat semasa hidupnya. Ditanyakan pula, mengapa mereka memperlakukan si mayat sekasar itu.
Jawab mereka ,

‘Dia mati ketika penduduk kampung sedang marah dan membencinya. Dia fasik, melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan’.

Lalu Musa bertanya lagi, ‘Di manakah sekarang jenazah itu dikuburkan? Sebab Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar aku mengurusnya. Tunjukkanlah kepadaku di mana jenazah itu kalian buang? Penduduk kampung pun kemudian membawa Nabi Musa ke tempat pembuangan jenazah itu”.


“Nabi Musa menyaksikan sendiri keadaan jenazah yang dibuang di tempat kotoran unta, dan mendengar langsung cerita perilaku sehariannya. Lalu, Nabi Musa bermunajat, bertanya kepada Allah ,

‘Ya Allah , Engkau memerintahkan kepadaku agar memandikan, kafan, solat jenazah dan menguburkan jenazahnya, padahal penduduk kampung menyaksikan bahawa semasa hidupnya dia selalu berbuat maksiat secara terang-terangan. Sungguh, hanya Engkaulah yang lebih mengetahui daripada apa yang mereka katakan”.


“Allah SWT menjawab,

‘Hai Musa, memang benar apa yang mereka katakan. Dia adalah orang yang sangat buruk akhlaknya. Tapi, ketika sakaratul maut dia sempat minta pertolongan kepada Ku dengan tiga perkara. Seandainya semua orang yang berbuat dosa bersedia meminta pertolongan kepadaKu denga tiga perkara sebagaimana yang dilakukan si mayat, nescaya Aku memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bagaimana aku tidak bersedia mengampuni, sedangkan dia minta ampunan kepadaKu. Bukankah Aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang?’

“Nabi Musa bertanya lagi, 

‘Ya Allah , apakah tiga perkara itu?’.

Allah SWT menjawab,

‘Tiga perkara itu adalah :

pertama, ketika sakarat dia berkata:

‘Ya Allah , sungguh Engkau lebih mengetahui keadaan diriku yang selalu berbuat maksiat. Dalam hati kecilku, sungguh sangat membenci kemaksiatan yang aku lakukan. Tapi, kerana terpengaruh oleh tiga perkara yang selalu menyelubungi dan menggoda hatiku adalah hawa nafsu, teman bergaul yang jahat, dan iblis. Ya Allah , sungguh Engkau Maha Mengetahui segala perilaku yang telah aku lakukan, hingga berkenan kiranya Engkau mencurahkan ampunan kepada hambaMu yang bersimbah dosa ini’.


Kedua, ketika sakarat dia berkata,

’ Ya Allah , sungguh Engkau lebih mengetahui diriku telah banyak melakukan kemaksiatan, lantaran aku tinggal bersama orang fasik. SUngguh nuraniku mengatakan, bahawa aku tidak suka berteman dengan mereka, dan lebih suka berteman dengan orang yang salih. Lebih daripada itu, aku sangat menyukai sifat zuhud orang yang suka beramal salih, serta lebih senang duduk bersama mereka daripada duduk bersama orang fasik’.


Ketiga, ketika sakarat dia berkata,

‘Ya Allah , Engkau lebih mengetahui tentang diriku. Sungguh orang fasik sangat memerlukan pertolonganku, demikian pula orang salih. Tentu, aku selalu mengutamakan kepentingan orang salih”.


“Dalam riwayat Wahab bin Munabih, lelaki tersebut ketika sakarat atau menjelang meninggal berkata,

‘Ya Allah , bila Engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku, tentu para kekasihMu dan para nabiMu akan merasa bahagia, sementara syaitan beserta pengikutnya akan merasa sangat sedih. Sebaliknya, apabila Engkau tidak bersedia mengampuni, tentu para kekasihMu dan para nabiMu akan merasa sangat sedih, sementara syaitan beserta pengikutnya akan merasa bangga dan bahagia. Mereka tertawa, kerana berhasil menyeret diriku ke dalam jurang neraka. Sungguh, aku mengetahui bahawa kegembiraan para kekasihMu lebih Engkau sukai daripada kegembiraan syaitan. Ya Allah , aku berharap dengan penuh kesungguhan, agar Engkau berkenan mencurahkan ampunan kepadaku. Ya Allah , Engkau lebih mengetahui segalanya daripada diriku sendiri. Aku berharap, memohon kiranya Engkau mencurahkan belas kasih, dan menjauhkan seksa neraka daripada diriku yang berlumuran dosa’.


“Allah kemudian menyampaikan pernyataan kepada nabi Musa,

‘Hai Musa, lantaran rintihan hambaKu yang berlumur dosa, kemudian Aku mencurahkan belas kasih, mengampuni serta melepaskan dia daripada seksa neraka. Sungguh Aku adalah Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lebih khusus lagi kepada orang yang sedar dan mahu mengakui perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan.

Hai Musa, kerjakanlah semua yang telah Ku perintahkan. Betapa mulia orang yang sedar kemudian bertaubat daripada dosa, hingga kemudian Aku mengampuni dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Demikian pula Aku mengampuni dosa-dosa orang yang bersedia mendirikan solat jenazah dan menguburkan jenazahnya’.

0 comments:

Post a Comment